Мета журналу

Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіти (МЖМО) має на меті поглиблення теоретичного, наукового і практичного досвіду в сфері сучасної мультилінгвальної і мультикультурної освіти, а також поширення міжмовних зв’язків.

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ (E ISSN 1512-3146)

 
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ (МЖМО)
 • Назва :"Мультилінгвальна освіта"
 • Видавець :Центр Цивільної Інтеграції та Міжетнічних стосунків
 • Тип публікацій :Науково-освітній
 • напрямки :(а)Мультилінгвальна освіта: теорія і практика; (б) Змістовно- і мовно-інтегровані дослідження у сфері навчання: теорія і практика; (в) Політика мультилінгвальної освіти: дослідження та впровадження; (г)Управління у сфері мультилінгвалізму, адміністрування мультилінгвальних навчальних програм; (д) Теорія, практика і дослідження у галузі мультикультурної освіти; (є) Навчання у умовах взаємодії культур; культурне різноманіття і освіта; (е) Теорії опанування рідної, другої та іноземної мов: дослідження і впровадження та інше.
 • Частотність випусків: щоквартально
Журнал видається в "багатомовних освітніх програм для викладачів університетів в Грузії і на Україні" в рамках програми Темпус (ЄС).
 • ჟურნალი ინდექსირებულია:
 • ЕКатерина Протасова
 • Олівер Менц
 • Йост Гіперт
 • Вілія Таргамадзе
 • Ілзе Кангро
 • Вікторія Яшкіна
 • Ірина Лосєва
 • Дмитро Новохатський
 • Натела Імедадзе
 • Рамаз Курдадзе
 • Мзія Церетелі
 • Мераб Берідзе
 • Ронда Софер
 • Paul Meurer